top of page

O nás

     Přestávka je neformální studentský spolek, který působí přímo po boku Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, a který sdružuje studenty právě Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Tvoří jej tým s přátelskou a neformální atmosférou. Díky aktivitám spolku mají studenti možnost odpočinout si během svého studia, vytvořit si skvělé vzpomínky na svá studentská léta, a zároveň získat cenné zkušenosti v rámci své pedagogické praxe.

     Přestávka se podílí na organizaci celé řady akcí. Jako hlavní organizátor realizuje adaptační kurz pro studenty přijaté do prvního ročníku, vánoční akce na fakultě, nebo třeba příměstský vzdělávací tábor pro děti na Fakultě pedagogické. Dále podporuje fakultu v rámci realizace nejrůznějších kurzů a workshopů. 

     Přestávka není jen pouhý spolek, je to komunita! Komunita lidí, kteří spolu plánují, podporují se a vytváří jedinečný ekosystém mezi studenty, pedagogy a vedením Fakulty pedagogické ZČU. Velmi intenzivně se věnuje také zlepšování kvality prostředí fakulty, podílí se na dobrovolnictví, a kromě toho má své zastoupení také v Akademickém senátu Fakulty pedagogické ZČU.

     Přestávka vychází ze studentské iniciativy. To znamená, že potřebuje iniciativní lidi, a to ze všech oborů. Vysokoškolské studium neznamená být zbloudilá duše a táhnout se z přednášky na přednášku, nebo z přednášky do hospody… nebo z hospody do hospody… Je potřeba najít si čas na sebe a na svoji přestávku.

     Motivace studentů ke spolupráci s jednotlivými složkami fakulty za poslední roky velmi vzrůstá.

O tom také svědčí ochota studentů pomáhat při nejrůznějších mimořádných událostech. V souvislosti se situací na Ukrajině se spolek Přestávka, ve spolupráci s Fakultou pedagogickou, rozhodl okamžitě reagovat a vytvořil databázi dobrovolníků. Z této databáze nyní čerpají jednotlivé složky univerzity, ale také složky Plzeňského kraje.

 

Jak strávíte svoji přestávku, je jen na Vás! A otázka na závěr, strávíte ji s námi? 

Michal Švec

předseda spolku Přestávka, místopředseda AS FPE

svétlé-vysoké_edited.jpg

FB: @prestavkafpe
IG: @prestavkafpe
E-MAIL: pauza@fpe.zcu.cz
TEL.: 723 935 902

bottom of page